ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒