ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561